POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă invităm să citiți această politică de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la modul în care Asociația Psiterra colectează și utilizează datele personale.  Procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Domeniul de aplicare

Politica de confidențialitate se referă la datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre și activităților noastre, clienților, partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor, donatorilor, angajaților, voluntarilor. De asemenea, se aplică datelor colectate prin site-urile www.psiterra.ro, www.refuzabuz.ro, www.viatademnapentrufiecare.ro. Colectarea datelor personale are loc în cadrul angajărilor, activităților din cadrul proiectelor europene, locale, naționale pe care le desfășurăm, workshop-urilor, cursurilor, serviciilor de asistență psihologică.

În funcție de activitate, colectăm și prelucrăm următoarele date:

 • date legate de identitate (nume, prenume, CNP, serie și număr act de identitate, domiciliul, data nașterii, certificat căsătorie etc.)
 • date legate de ocupație și nivel studii (studii, formare profesională, locul muncii, reprezentant persoană juridică etc)
 • date de contact (adresă  de e-mail, număr de telefon)
 • date obținute în urma accesării site-urilor Asociației Psiterra și a paginilor rețelelor de socializare (date legate de profilul utilizatorului)
 • înregistrări audio, poze și imagini video din cadrul activităților și evenimentelor organizate de Asociația Psiterra
 • semnătura

Metoda de colectare a datelor

Datele se colectează direct de la persoană sau prin intermediul partenerilor (ONG-uri, instituții publice) sau a surselor disponibile public

Politica de confidențialitate descrie:

 • temeiurile juridice de prelucrare a datelor personale
 • scopurile prelucrării datelor personale
 • sursa colectării datelor personale
 • situații de divulgare a datelor personale
 • durata păstrării datelor personale
 • drepturile dumneavoastră raportate la colectarea și prelucrarea datelor personale

 

TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE  PRELUCRĂRII DE DATE

Temeiurile juridice se bazează pe dispozițiile Regulamentului și actelor normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Codului civil, Codului Fiscal și legislației conexe din domeniul fiscal.

Datele personale sunt prelucrate de Asociația Psiterra în următoarele situații:

 • cu consimțământul persoanelor fizice în cauză
 • când există o obligație contractuală
 • pentru a respecta o obligație legală (prevăzută în legislația UE sau în legislația națională);
 • când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (prevăzute în legislația UE sau în legislația națională);
 • pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice;
 • în scopul intereselor legitime ale asociației dar numai după ce ne-am asigurat că acest lucru nu are un impact grav asupra drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanei ale cărei date le prelucrăm. Dacă drepturile persoanei respective prevalează în raport cu interesele noastre, prelucrarea nu poate fi efectuată în temeiul unui interes legitim. Stabilirea aspectului dacă asociația noastră are interese legitime privind prelucrarea în raport cu cele ale persoanelor în cauză depinde de circumstanțele individuale.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Asociația Psiterra utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți angajatul/a noastră

1.1 Menținerea relației noastre contractuale

Asociația Psiterra colectează datele dumneavoastră personale relevante pentru a realiza procesul angajării pentru a fi utilizate ulterior în relația cu instituțiile publice (ITM, ANAF etc).

4.2. Comunicare

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica în legătură cu orice problemă sau stuație relevantă care poate interveni în muncă.

Categoriile de date prelucrate sunt:  date legate de identitate, date legate de ocupație și nivel studii, date de contact și semnătură. Datele sunt furnizate direct de către dumneavoastră.

2. Dacă sunteți donatorul sau sponsorul nostru

2.1. Transparență financiară

Asociația Psitera utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea financiară prin intermediul rapoartelor anuale și în relația cu ANAF-ul (ex: când se depun formularele 2%).

2.2. Comunicare

Asociația Psitera poate utiliza datele dumneavoastră. de contact pentru a vă invita la evenimentele publice.

Categoriile de date prelucrate sunt: date legate de identitate, date de contact și semnătură. Datele sunt furnizate direct de către dumneavoastră.

3. Dacă sunteți beneficiar al proiectelor noastre locale, naționale, europene

3.1. Activitatea de raportare

Asociația Psiterra utilizează datele personale relevante în vederea raportării interne a realizării activităților din cadrul proiectelor. Rapoartele sunt puse la dispoziția partenerilor din cadrul proiectelor și a Finanțatorilor (cum ar fi Comisia Europeană). Imagini și materiale video pot fi postate pe paginile de socializare ale Asociației Psiterra doar cu acordul participanților.

3.2. Comunicare

Asociația Psitera poate utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă invita la evenimentele publice.

Categoriile de date prelucrate sunt: date legate de identitate, date de contact, semnătură, date legate de ocupație și nivel studii, înregistrări audio, poze și imagini video. Datele sunt furnizate direct de către dumneavoastră sau de către partenerii, instituții publice

4. Dacă sunteți beneficiar al workshop-urilor, cursurilor, conferințelor noastre

 4.1 Comunicare

Asociația Psitera poate utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă invita la evenimentele publice. Imagini și materiale video pot fi postate pe paginile de socializare ale Asociației Psiterra doar cu acordul participanților.

Categoriile de date prelucrate sunt: date legate de identitate, date de contact, semnătură, date legate de ocupație și nivel studii, înregistrări audio, poze și imagini video. Datele sunt furnizate direct de către dumneavoastră.

 

5. Dacă sunteți unul dintre parteneri, colaboratori sau furnizor de servicii al Asociației Psiterra

 5.1. Menținerea relației noastre contractuale

Asociația Psiterra utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a menține relația contractuală.

 5.2. Comunicare

Datele dumneavoastră de contact sunt utilizate pentru a comunica în legătură cu problemele care pot interveni în decursul derulării parteneriatului sau furnizării de servicii.

Categoriile de date prelucrate sunt: date legate de identitate,  date de contact, semnătură. Datele sunt furnizate direct de către dumneavoastră.

 

6. Dacă sunteți utilizator a website-urilor noastre de internet:

Folosim datele dumneavoastră personale pe care le colectăm atunci când vizitați website-ul www.psiterra.ro sau website-urile proiectelor noastre  www.refuzabuz.ro, www.viatademnapentrufiecare.ro.  Aceste date sunt utilizate în vederea monitorizării traficului și raportării acestuia în cazul proiectelor noastre.

Categoriile de date prelucrate sunt ora și data accesării website-urilor.

DE UNDE LUĂM DATELE PERSONALE

Datele personale sunt solicitate direct de la dumneavoastră în scopul realizării activităților menționate mai sus. În cazul proiectelor locale, naționale și europene datele pot fi furnizate de către partenerii noștri, instituțiile publice în vederea unei bune desfășurări a proiectelor.

 

CÂND DIVULGĂM DATELE PERSONALE

Datele personale colectate nu sunt divulgate către terți cu excepția documentelor solicitate de ANAF, ITM și alte instituții de control ale Statului și rapoartelor pe proiecte depuse că tra autoritățile finanțatoare.

 

CARE ESTE DURATA PĂSTRĂRII

Datele personale vor fi păstrate durata de timp necesară pentru a atinge scopul colectării datelor. Pentru mai multe informații suntem la dispoziția dumneavoastră la adresa: asociația.psiterra@gmail.com sau aliona.dronic@yahoo.com

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Politica de confidențialitate vă oferă o serie de drepturi:

 • dreptul de acces – confirmarea că datele personale sunt colectate și prelucrate de către noi și scopul acestora
 • dreptul la rectificare – atualizarea și corectarea datelor personale, unde este cazul
 • dreptul la ștergerea datelor – ștergerea datelor personale, în anumite cazuri (de ex, în cazul în care colectarea și prelucrarea datelor și-a atins scopurile);
 • dreptul la restricții – restricționarea de prelucrare a datelor personale în anumite cazuri
 • dreptul de a formula obiecții – formularea dezacordului cu prelucrare  în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – primirea datele personale furnizate de către dumneavoastră într-un format structurat, lizibil și care poate fi verificat.

Asigurarea acestor drepturi este garantată.

Puteți să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Asociația Psiterra, str.Păcurari, 101, et.2, ap.1, Iași, România sau prin trimiterea unui e-mail: asociația.psiterra@gmail.com sau aliona.dronic@yahoo.com

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem în termen de 30 de zile la întrebările dumneavoastră.

 

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 22 mai 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată și devine aplicabilă în termeni de 2 zile de la publicarea pe website-ul: www.psiterra.ro

 

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

CookieDescription
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.