Proiect Erasmus+ Youth KA2

Strategic Partnerships

Code 2017-2-IT03-KA205-011169

Youth Rites of Passage in Europe (YOU-ROPE)

„Ritualuri de Trecere” ale Adolescenților în Europa

 

DESCRIEREA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR

 

 

Aplicant:

·         (P1) CEPISS (Florence, Italy)

 

Parteneri:

·         (P2) LabCom (Florence, Italy)

·         (P3) Centro Machiavelli S.r.l. (Florence, Italy)

·         (P4) Asociația Psiterra (Iași, Romania)

·         (P5) ECTE (Rethymno, Greece)

·         (P6) ETCS (Barcelona, Spain)

 

Scop: Proiectul are ca scop pilotarea și împărtășirea unui model de creștere și dezvoltare a tinerilor în cadrul comunității lor.

Modelul prevede identificarea și implementarea „ritualurilor pozitive de trecere” de la o etapă la alta de viață prin implicarea tinerilor, educatorilor, profesorilor. De asemenea, modelul presupune și creșterea conștientizării rolului ignorat al „ritualurilor de trecere” ROPE (Rites of passage experience, Blumenkrantz & Goldstein, 2010) prin construirea și împărtășirea experiențelor pozitive ale acestora.

Proiectul promovează cooperarea instituțiilor care lucrează cu tineri și implicarea activă a tinerilor în construirea unor experiențe semnificative de creștere și dezvoltare în acord cu valorile personale, moștenirea culturală și cu abordarea împărtășită a Uniunii Europene în ceea ce privește tranziția spre viața adultă.

 

Grup ţintă şi  beneficiari:

·         profesonişti care lucrează în domeniul educației

·         părinți

·         stakeholder-i implicaţi în politicile educaționale

·         adolescenți şi tineri adulţi cu vârstele între 16 și 19 ani

·         studenţi

 

Durata:  1.11.2017 – 31.10.2019 (24 luni)

 

 

Activităţile principale

 

A1: Realizarea a 3 focus grupuri cu adulți și 1 focus grup cu adolescenți și tineri pe tema semnificației experienței „ritualului de trecere” în viața adultă

 

A2. Realizarea a 10 workshop-uri educaționale cu adolescenți cu scopul pilotării modelului de creștere și dezvoltarea a adolescenților în cadrul comunității, modelul fiind construit pe baza informațiilor obținute în activitatea de cercetare anterioară

 

A3. Desfășurarea activității de mobilitate a 10 adolescenți și tineri (16 – 19 ani) în Florența (Italia) pentru a participa la un training care implică dezvoltarea abilităților de viață pentru a consolida sentimentul apartenenței și participarea activă în acțiunile comunitare.

 

Proiectul urmărește creșterea și îmbunătățirea integrării tinerii generații în viața comunitară în special prin reducerea fenomenului de marginalizare și dezvoltarea unui sentiment puternic de apartenență și împuternicire.

Te invităm să beneficiezi de serviciile noastre!