01-1-DSC01882Asociația Psiterra în parteneriat cu Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Iași; Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași; Societatea Medicilor Generaliști/Medici de Familie, Iași; Asociația „Aproape de Oameni”; Asociația Everest implementează proiectul Refuz să mai suport abuzul în tăcere.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din România. Valoarea finanțării este de 59.842,10 €. Proiectul va fi implementat în perioada 02.04.2015 – 30.04.2016.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază a persoanelor vârstnice care au fost supuși abuzului din județul Iași.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Dezvoltarea unui parteneriat inter-sectorial local pentru o abordare multidisciplinară a vârstnicilor abuzați.
O2. Creșterea accesului la serviciile sociale și de bază pentru 100 de vârstnici care au fost supuși abuzului din județul Iași (inclusiv a celor de etnie romă, a celor din mediul rural și a celor cu dizabilități) internați în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași.
O3. Creșterea capacității a 160 de medici de familie și personal medical din instituțiile medicale din județul Iași de a identifica și referi cazurile de abuz asupra vârstnicilor.
O4. Creșterea nivelului de informare și conștientizarea a populației din județul Iași asupra abuzului asupra vârstnicilor.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

1. Implementarea în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” a serviciului complementar de abordare multidisciplinară a abuzului și oferirea serviciilor de asistență psihologică, socială, juridică, psihiatrică și spirituală vârstnicilor care au fost abuzați din județul Iași.
2. Desfășurarea programului de formare pe tema identificării abuzului asupra vârstnicilor pentru medici și asistenți medicali din județul Iași.
3. Realizarea campaniei de informare și conștientizare a publicului din județul Iași față de problematica abuzului asupra vârstnicilor.

Grupul țintă și beneficiarii vizați de proiect sunt: 150 de persoane vârstnice internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” (în urma evaluării psihologice inițiale 100 vor beneficia de serviciul complementar de abordare multidisciplinară a abuzului), 160 de cadre medicale care lucrează cu persoane vârstnice, 500 de persoane vârstnice din comunitate, 3000 de persoane din populația județului Iași, 50 de membri de familie a persoanelor vârstnice din grupul țintă, 60 de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru mai multe detalii accesați pagina proiectului: Refuz să mai suport abuzul în tăcere!

Te invităm să beneficiezi de serviciile noastre!