Proiect Erasmus+ Youth KA2

Strategic Partnerships

Code 2017-2-IT03-KA205-011169

Youth Rites of Passage in Europe (YOU-ROPE)

„Ritualuri de Trecere” ale Adolescenților în Europa 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR

 

 Aplicant:

 • (P1) CEPISS (Florence, Italy)

 Parteneri:

 • (P2) LabCom (Florence, Italy)
 • (P3) Centro Machiavelli S.r.l. (Florence, Italy)
 • (P4) Asociația Psiterra (Iași, Romania)
 • (P5) ECTE (Rethymno, Greece)
 • (P6) ETCS (Barcelona, Spain)

 Scop: Proiectul are ca scop pilotarea și împărtășirea unui model de creștere și dezvoltare a tinerilor în cadrul comunității lor.

Modelul prevede identificarea și implementarea „ritualurilor pozitive de trecere” de la o etapă la alta de viață prin implicarea tinerilor, educatorilor, profesorilor. De asemenea, modelul presupune și creșterea conștientizării rolului ignorat al „ritualurilor de trecere” ROPE (Rites of passage experience, Blumenkrantz & Goldstein, 2010) prin construirea și împărtășirea experiențelor pozitive ale acestora.

Proiectul promovează cooperarea instituțiilor care lucrează cu tineri și implicarea activă a tinerilor în construirea unor experiențe semnificative de creștere și dezvoltare în acord cu valorile personale, moștenirea culturală și cu abordarea împărtășită a Uniunii Europene în ceea ce privește tranziția spre viața adultă.

 Grup ţintă şi  beneficiari:

 • profesonişti care lucrează în domeniul educației
 • părinți
 • stakeholder-i implicaţi în politicile educaționale
 • adolescenți şi tineri adulţi cu vârstele între 16 și 19 ani
 • studenţi

 Durata:  1.11.2017 – 31.10.2019 (24 luni)

 Activităţi principale:

 •  A1: Realizarea a 3 focus grupuri cu adulți și 1 focus grup cu adolescenți și tineri pe tema semnificației experienței „ritualului de trecere” în viața adultă
 • A2. Realizarea a 10 workshop-uri educaționale cu adolescenți cu scopul pilotării modelului de creștere și dezvoltarea a adolescenților în cadrul comunității, modelul fiind construit pe baza informațiilor obținute în activitatea de cercetare anterioară
 • A3. Desfășurarea activității de mobilitate a 10 adolescenți și tineri (16 – 19 ani) în Florența (Italia) pentru a participa la un training care implică dezvoltarea abilităților de viață pentru a consolida sentimentul apartenenței și participarea activă în acțiunile comunitare.

Rezultatele proiectului sunt descrise în acest  Ghid de bună practică YOU-ROPE

Te invităm să beneficiezi de serviciile noastre!